องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prachantakham.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ


นายนัฐพล เดชสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม วางแนวทาง รณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ เพิ่มความโปร่งใสในการบริหารงานในทุกระดับชั้น ..
2021-06-14
2021-06-04
2021-05-20
2021-04-09
2021-04-08
2021-03-29
2021-03-27
2020-12-09